Vi förstår till fullo att de flesta projekt har exakta tidsfrister och vi kommer att möta dessa tidsfrister.

Vi är stolta över vår projektleverans, som har säkrat en lojal och väletablerad kundbas.

För att säkerställa att texten är av yttersta kvalitet, får varje team-medlem vanligtvis endast hantera fem sidor per dag (där en sida är 1800 tecken)

När det gäller större och mer angelägna projekt föredrar vi att fördela texten bland så få översättare som möjligt. Följaktligen kommer de olika undertexterna att analyseras noga under korrekturläsningsprocessen för att säkerställa att följdriktighet upprätthålls, och slutprodukten kommer att återlämnas till dig så snabbt som möjligt.

klienter
Kontakt
Correct Translations AB

Telefon: (+353) 86 394 6391 (Irland)
(+372) 5346 4931 (Estland)
E-post: ct@ct.ee
www.ct.ee