Correct Translations är verksamt i enlighet med EN 15038, europeisk standarder för tillhandahållning av översättningstjänster.

Modersmåls-översättare:

Vårt team översätter främst till sitt modersmål. Om detta inte är möjligt, vilket ibland kan bli fallet vid översättning av olika språkkombinationer, kommer översättaren att samarbeta med en kvalificerad specialist inom modersmålet för måltexten genom hela översättningsprocessen.

Denna process säkerställer att våra översättningar är av yttersta exakthet och har ett gott flyt i texten.

I samråd med kunden:

Varje projekt förtjänar individuell uppmärksamhet och har särskilda behov och krav.

Vi antar en strategi där vi arbetar i samråd med kunden för varje uppdrag. För att säkerställ att slutprodukten uppfyller alla förväntningar och specifikationer arbetar vi i samråd med våra kunder över hela översättnings- och korrektursläsningsprocessen.

Korrekturläsning:

Alla översatta texter korrekturläses av kvalificerade exporter inom modersmålet, och om nödvändigt, av en inhemsk specialist inom det specifika området som texten berör. Denna tjänst tillkommer utan extra kostnad för kunden.

Terminologi databas:

Vi sammanställer terminologi databaser, där så krävs, för att upprätthålla precision och följdriktighet i pågående företagsmaterial.

klienter
Kontakt
Correct Translations AB

Telefon: (+353) 86 394 6391 (Irland)
(+372) 5346 4931 (Estland)
E-post: ct@ct.ee
www.ct.ee