Correct Translations tegutseb Euroopa tõlketeenuste osutamise standardi EN 15038 kohaselt.

Tõlkijate emakeel on tõlke sihtkeel

Meie tõlkijad tõlgivad enamasti oma emakeelde.
Siiski võib vahel juhtuda, et mõne keelepaari korral ei ole võimalik seda põhimõtet järgida.
Sellisel juhul töötab tõlkija kogu tõlkimisprotsessi kestel koos sihtkeele keelespetsialistiga.

See protsess tagab väga täpsed ja ladusad tõlked.

Kliendiga konsulteerimine

Et igal projektil on oma erivajadused ja -nõuded, väärib iga projekt ka eraldi tähelepanu.

Tegeleme iga tellimusega konsultatiivsel põhimõttel.

Et valmis töö vastaks kõigile ootustele ja nõuetele, konsulteerime kliendiga tõlkimise ja korrektuuri tegemise kestel.

Korrektuuri tegemine

Kõikide tõlgitud tekstide korrektuuri loeb pädev sihtkeelt emakeelena kõneleja ning vajaduse korral ka kohalik erialaspetsialist. Selle teenuse eest ei pea klient midagi juurde maksma.

Terminiandmebaas

Vajaduse korral koostame terminiandmebaase, et tagada organisatsiooni tekstide täpsus ja ühtne terminikasutus.

kliendid
Kontakt
Correct Translations OÜ

Telefon: (+353) 86 394 6391 (Irimaa)
(+372) 5346 4931 (Eesti)
E-post: ct@ct.ee
www.ct.ee