Correct Translations driver i henhold med EN 15038, den Europeiske Standarden for bestemmelsen av oversettelsestjenester.

Morsmålsoversettere:

Vårt team oversetter primært til deres morsmål. Hvor dette ikke er mulig, som kan være tilfellet ved oversettelser i visse språkkombinasjoner, samarbeider oversetteren med en kvalifisert språkspesialist i målspråket gjennom hele oversettelsesprosessen.

Denne prosessen sikrer at våre oversettelser er av høyeste nøyaktighet og taleferdighet.

Klientkonsultasjon:

Hvert prosjekt fortjener individuell oppmerksomhet og har spesielle behov og krav.

Vi tar en rådgivende tilnærmelse for hvert oppdrag. For å sikre at det endelige produktet oppfyller alle forventninger og spesifikasjoner rådfører vi våre klienter gjennom hele oversettelses- og korrekturprosessen.

Korrekturlesing:

Alle oversatte tekster er korrekturlest av kvalifiserte talere og, om nødvendig, en spesialist fra det spesifikke sakkyndighetsfeltet i landet. Denne tjenesten har ingen ekstra kostnad for klienten.

Terminologi database:

Vi bygger terminologi databaser, hvor påkrevd, for å opprettholde nøyaktighet og konsistens i pågående selskapsmateriale.

klienter
Kontakt
Correct Translations AS

Telefon: (+353) 86 394 6391 (Irland)
(+372) 5346 4931 (Estland)
E-post: ct@ct.ee
www.ct.ee